Zapewniamy
 • nowoczesny kompleks basenowy
 • sauna sucha, parowa oraz infrared
 • dostęp do siłowni
 • Wi-Fi Hot-Spot
 • zajęcia profesjonalnej szkoły pływania
Ciekawostki
 • Na 6 torowym basenie o wymiarach 25 m x 12,5m mogą odbywać się wszelkie zawody pływackie, zarówno mistrzostwa Polski jaki i Europy. Basen nadaje się również do nurkowania.dalej 
 • SIŁOWNIA TAURUS i PARK WODNY JURA serdecznie zaprasza wszystkich tych, którzy chcą zadbać o swoją kondycję i wygląd. Posiadamy 4 nowe przyrządy dla Pań i Panów m.in. "snowboardzistę" (coś dla miłośników snowboardowego szaleństwa).dalej 
 • W obrębie całego budynku możesz cieszyć się darmowym dostępem bezprzewodowym do Internetu.dalej 

Kontakt

Strona główna » Kontakt

wielkość tekstu: A | A | A

Park Wodny JURA             
ul. Topolowa 1 
42-450 Łazy

tel.: 32 67 097 90

Kasa/Informacja
tel.: 32 67 097 90
kasa@parkwodnyjura.pl
Dyrektor OSiR w Łazach
Adrian Kała

a.kala@parkwodnyjura.pl

Marketing

 

marketing@parkwodnyjura.pl
 
Księgowość
tel.: 32 67 097 94
Kadry
tel.: 32 67 097 93

DANE DO FAKTUR:
Nabywca:

Gmina Łazy
ul. Traugutta 15
42-450 Łazy
NIP 649 22 68 348

Odbiorca:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łazach
ul. Topolowa 1
42-450 Łazy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, informujemy że:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Dyrektor Ośrodeka Sportu i Rekreacji w Łazach,         ul. Topolowa 1, 42-450 Łazy email: a.kala@parkwodnyjura.pl
2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: iod@lazy.pl, tel. 326729434 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Łazach, 42-450 Łazy, ul. Traugutta 15.
3.    Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a)    zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku,
b)    wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c)    wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO,
d)    wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit.e RODO.
5.    Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
6.    Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.
8.    Przysługuje Panu/Pani prawo do:
a)    żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
b)    sprostowania danych osobowych,
c)    żądania usunięcia danych osobowych,
d)    żądania ograniczenia przetwarzania,
e)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, z wyjątkami zastrzeżonymi obowiązującymi przepisami prawa.
9.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10.    Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

 


Park Wodny JURA
ul. Topolowa 1, 42-450 Łazy

tel.: + 48 032 67 097 90
e-mail: kasa@parkwodnyjura.pl

 • g20
 • g19
 • g18
 • g17
 • g16
 • g15
Park Wodny JURA - najcieplejsze miejsce na Jurze
Poleć stronę
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna
Facebook